Az oldal működésével kapcsolatos információk

JOGI NYILATKOZAT

A Filmezz.club weboldal (továbbiakban: Szolgáltató) működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.
Az Ektv. 2. § (1) alapján „Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges”.
Szolgáltató az Ektv. 2. § bekezdésében rögzítettek alapján, mint közvetítő szolgáltató az „információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás)”.
Az Ektv. 2. § e) bekezdése értelmében: „Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e”.
A Szolgáltató által fenntartott weboldal (többek között) egy tematikusan kategorizált linkgyűjtemény, közvetített információ. Szolgáltató kijelenti, hogy szerverén nem tárol semmilyen jogsértő tartalmat.
Az Ektv. 7. § (2) értelmében „a közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által... továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért... nem felel”. A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges tartalomszolgáltató tartozik. Regisztrált felhasználók saját felelősségükre oszthatnak meg tartalmat az oldalon.
Az Ektv. 7. § (3) értelmében „a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak”.
Jogsértő illetve jogellenes magatartás esetén a közvetítő szolgáltató az Ektv. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles eljárni.
Az oldal adatvédelmi és adatkezelési szabályozására A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak vonatkoznak valamint a szolgáltatás nyújtása céljából az Ektv. 13.A § (3) alapján bizalmasan kezel a felhasználók által megadott egyes személyes adatokat.

DMCA, Tartalom eltávolítási politika
Ha ön szerzői jog tulajdonosa (vagy annak jogszerű képviselője) és szeretné jelenteni vagy kérni egy tartalom eltávolítását, kérjük lépjen velünk kapcsolatba ide kattintva. így el tudjuk távolítani a jogsértő anyagot és végleg tiltani, hogy ne legyen feltölthető újra oldalunkra.

Content removal policy: If you are a copyright owner and wish to report abuse or issue a content removal request, please message (click here and write message) so we can remove the infringing material and ban it from being uploaded again.
Általános Felhasználási Feltételek
A Filmezz.club (továbbiakban: Üzemeltető) létrejöttének célja egy szabad közösség összefogása. Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Üzemeltető és Ön (továbbiakban: felhasználó) létrejött szerződést, mely tartalma és elfogadása jelenti az ingyenes, regisztrációhoz kötött szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit. A szerződés tartalmazza a weboldal használatával, igénybevételével kapcsolatos szabályokat is, melyeket kérünk figyelmesen olvasson el! A szolgáltatást csak akkor veheti igénybe a felhasználó, ha elolvassa a szerződés minden pontját, és elfogadja azokat.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor, előzetes bejelentés nélkül szabadon módosíthassa. A továbbra is igénybe vett szolgáltatás az szerződés automatikus elfogadását jelenti.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltető teljesen legális tevékenységet folytat, a ténylegesen szolgáltatott adatok/filmek jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmakat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!

Regisztráció

A filmezz.club oldalait bárki szabadon böngészheti ("Felhasználó, Regisztrált felhasználó"), kivéve a Kizárt látogatók pont alatt részletezett felhasználók. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a filmezz.club elfogadja. A filmezz.club fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a filmezz.club és más a Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a regisztrált e-mail-re való, a filmezz.club-vel kapcsolatos információk, felhívások és egyéb üzenetek kiküldésére, melyről leiratkozási lehetőség a regisztrációt követően nincs.

Műszaki követelmények

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás használata (a megszokotthoz képest) megnövekedett hardver erőforrásokat is igénybe vehet (például: processzor erőteljesebb működtetése, a szolgáltató számára történő kripto-valuta bányászat céljából) és külső szolgáltató által üzemeltetett szoftveres eszközöket is használhat és igényel(het) az oldal működése, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a felhasználó használja a weboldalt, a filmezz.club nem vonható felelősségre a szolgáltatás használatából bekövetkezett esetleges károsodásáért, megsemmisüléséért, ill. sérülésért. Továbbá nem vonható felelősségre a szolgáltatás elérhetetlenségért sem.

Felhasználók által közzétett tartalmak

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalmak (hozzászólások, feltöltések, témák, visszajelzések, stb...) bármilyen célú felhasználására és eltávolítására.

A felelősség kizárása

A filmezz.club nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. Jelen weboldal használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A filmezz.club nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A filmezz.club kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
A filmezz.club nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldalon, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a filmezz.club kifejezetten kizárja.
A filmezz.club nem vállal semmilyen felelősséget az oldalon lévő felhasználók által megosztott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Aki az oldalon keresztül bármilyen hivatkozást, információt vagy egyéb tartalmat oszt meg, kijelenti, hogy az általa megosztott tartalom megosztására engedélye van és minden esetben jogszerűen jár el.

Kizárt látogatók

Ha Ön tagja bármely szervezetnek, mely az oldalról üzleti szintű adatgyűjtést kíván végezni, az oldal megtekintéséhez az üzemeltető nem járul hozzá.

Kitiltás

A weboldalon bizonyos funkciók csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A igénybe vett funkciók nem megfelelő használata az oldalról való IP Cím alapú kitiltást von maga után (SPAM, trágár, másokra nézve sértő beszédmód alkalmazása, egyéb a Netikett szabályait sértő magaviselet).

Adatvédelem

A regisztráció során szükséges igazi, létező, élő e-mail cím megadása! A regisztrációkor eltároljuk a felhasználók IP Címét, E-mail címét, melyeket a személyességi jogok értelmében semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára, viszont fenntartjuk a jogot ezen adatok statisztika jellegű felhasználására.

Filmekkel, videókkal és linkekkel kapcsolatos jogi nyilatkozat

Szervereinken nem tárolunk jogvédelem alatt álló tartalmakat. Minden tartalom nem általunk üzemeltetett weboldalak szerverein találhatóak, melyek helyét az oldalra regisztált felhasználók esetenként megjelölhetik és kategorizálhatják. Az üzemeltető nem ismeri azok részletes tartalmát, így nem tud semmilyen felelősséget vállalni értük. (Kivétel ez alól az azonnali eltávolítását és végleges tiltólistára helyezést az oldalon azon tartalmaknak, melyekre bárminemű kérés érkezik jogtulajdonosoktól, azok bárminemű képviselőjétől vagy hatóságtól.) A oldalon keresztül esetlegesen elérhető, más szolgáltatóknál tárolt filmek és audiovizuális tartalmak jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmakat szerverein tároló szolgáltatókat terheli!


Bármilyen egyéb felmerülő probléma esetén ide kattintva veheti fel velünk a kapcsolatot.

Általános Szerződési Feltételek

Tilos jogvédelem alatt álló alkotások bárminemű közzététele, nyilvánossághoz közvetítése, megosztása vagy azzal kapcsolatos egyéb tevékenységek véghezvitele az oldalon.

Kivételt képeznek ez alól a következő esetek:

  • Ön a jogvédelem alatt álló mű jogtulajdonosa.
  • Ön a jogvédelem alatt álló mű jogtulajdonosától érvényes engedéllyel rendelkezik a mű többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére
  • A művet vagy annak részletét a jogtulajdonos bárki számára szabadon elérhető és szabadon felhasználható formában tette közzé.
  • A jogvédelem alatt álló mű vagy annak részei olyan platformon vagy felületen érhető(ek) el, ahol a nyilvánosság felé történő közvetítésnek jogi akadálya nincsen.
×